Sláva Isusu Christu!

Vítejte na stránkách Řeckokatolické farnosti v Ústí nad Labem. Statutární a krajské město Ústí nad Labem leží na soutoku řek Labe a Bíliny na hlavní silniční trase Praha–Drážďany a na důležité trase vodní dopravy po Labi. Je sedmým největším městem Česka s počtem obyvatel 93 747. Z jižní strany sousedí s Českým středohořím, na západní straně s Krušnými horami. Rozkládá se v hlubokém údolí Labe a na okolních svazích. Kotlinu ohraničují severní Mariánská a jihovýchodní Střekovská skála, vrchy Větruše na jihu a Sedlo na východě.

Náš farní Chrám sv. Vojtěcha najděte přímo v centrum města Ústí nad Labem. V současnosti naší farnost tvoří věřící ukrajinské, slovenské a české národnosti.

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY

 

FARNÍ CHRÁM

SV. VOJTĚCHA

ÚSTÍ NAD LABEM - CENTRUM
ulice  Hradiště 97/4

 

NEDĚLE a svátky v den volna - 11:00 hodin

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI a svátky v pracovní dny - 17:00 hodin

SV. VOJTĚCH

 

FILIÁLNÍ CHRÁM

Narození Panny Marie

ROUDNICE NAD LABEM

Komenského ulice

NEDĚLE - 18:00 hodin

 


AKTUÁLNÍ FARNÍ OHLÁŠKY

 MYŠLENKY PRO ŽIVOT

Nikdo není zbytečnější než křesťan, který se nestará o spásu druhých… když kvas neprokvasí těsto, je možné ho nazvat kvasem? Nehovoř: „Já nejsem schopný pohnout druhým “ Pokud jsi křesťan, není možné, aby se okolo tebe něco nedělo. Zde jde o podstatu křesťanství. Tvrdit, že křesťan nemůže být užitečný druhému, je stejné, jako upírat slunci schopnost osvětlovat.
sv. Jan Zlatoústý

Jestliže chceš, aby tě Bůh vyslyšel, vyslechni nejprve ty Boha. Jestliže chceš, aby učinil to, o co prosíš, učiň nejprve to, co On žádá od tebe.
sv. Jan Zlatoústý

Člověk pokorný a usebraný se nebude vyvyšovat nad druhé, nebude se hněvat, nebude nenávidět bližního ani se nepoddá žádné jiné náruživosti.
sv. Jan Zlatoústý

Velkou přemožitelkou úzkosti a bázně, dokonce i u slabé povahy, je láska.
sv. Jan Zlatoústý

Nic nás nečiní tak podřízenými ďáblovi, jako chuť vlastnit stále více majetku.
sv. Jan Zlatoústý


MODLITBA

Děkuji ti Pane, můj Bože, že jsi nezamítl mě hříšného, nýbrž že jsi mi dopřál účast na svém svatém tajemství. Děkuji ti že jsi poskytl mně nehodnému své přečisté, nebeské dary. Nejdobrotivější Pane, tys pro nás umřel a vstal z mrtvých a odkázal nám tuto úžasnou životodárnou svátost k posilnění a posvěcení duše i těla, zapuzení každého protivníka, k osvícení ducha, k usměrnění duševních sil, k neotřesitelní víře, k nelíčené lásce, k pravé moudrosti, k plnění tvých přikázání, k rozmnožení tvé božské milosti a k získání tvého království. Dej, ať jsem chráněn tvou svátostí a mám na mysli jen tvou vůli. Ať nežiji sobě nýbrž tobě, našemu Pánu a oblažiteli. Dopřej mi, abych opouštěl tento svět s nadějí na věčný život a došel věčného pokoje. U tebe dojdou splnění všechny tužby, v tobě je nevýslovná radost těch, kteří tě milují, Kriste, Bože náš! Tobě přeje chválu všechno stvoření navěky.
sv. Bazil Veliký

JSN Mico template designed by JoomlaShine.com